Top

با سلام سایت www.alobatterysepahan.ir از نظر این مجموعه نا معتبر میباشد

با سلام و احترام خدمت خریداران و بینندگان محترم

سایت http://www.alobatterysepahan.ir توسط شخص دیگری که هیچ ارتباط و یا همکاری با این مجموعه ندارد به ثبت رسیده لذا با توجه به اینکه شماره و آدرسهای ما در آن با سایت فعلی یکی میباشد لذا کلیه اطلاعات از نظر این مجموعه نا معتبر می باشد و فقط خرید و اطلاعات دقیق از طریق سایت http://www.alobatterysepahan.com قابل اعتماد خواهد بود.

 با سپاس 

مدیریت سایت الو باتری سپاهان

با سلام و احترام خدمت خریداران و بینندگان محترم

سایت http://www.alobatterysepahan.ir توسط شخص دیگری که هیچ ارتباط و یا همکاری با این مجموعه ندارد به ثبت رسیده لذا با توجه به اینکه شماره و آدرسهای ما در آن با سایت فعلی یکی میباشد لذا کلیه اطلاعات از نظر این مجموعه نا معتبر می باشد و فقط خرید و اطلاعات دقیق از طریق سایت http://www.alobatterysepahan.com قابل اعتماد خواهد بود.

 با سپاس 

مدیریت سایت الو باتری سپاهان